Drepeledning, rør for å pumpe ned tungt boreslam i en petroleumsbrønn og på den måten drepe brønnen, dvs. balansere formasjonstrykket slik at brønnvæskene slutter å strømme ut. Se brønn (Petroleumsbrønner), Dreping og utblåsning (Dreping).