Bortledning av vann i åpne eller lukkede grøfter fra jordsmonn med fuktighetsoverskudd, se grøfting.