Fiske med dregg, dvs. å trekke en dregg langs bunnen for å fiske opp en sunket gjenstand.