Draugtare, vår eneste ettårige tareart, tilhører brunalgene. Blir inntil 4,5 m lang og kan i vannet minne om stortare pga. den brede, bladaktige delen som er oppsplittet på samme måte som hos stortare. Draugtaren er imidlertid lysere, mer gul og har en flat, ca. 10 cm bred stilk (stipes). Nedre del av stilken har en bølget vingekant på hver side, og aller nederst en stor, knollaktig utvidet og hul dannelse med festeorganer, hapterer (ikke røtter). Denne karakteristiske delen har gitt opphavet til det latinske navnet, som betyr sekkrot. Draugtaren er egentlig en sørligere art og ikke vanlig i Norge, men kan lokalt danne tette bestander i området Rogaland–Helgeland. Finnes sammen med stortare og sukkertare og går ned til flere meters dyp. Ved springlavvann kan øvre del av enkelte planter stikke opp av sjøen.