Drank, (av nty. 'drikk'), biprodukt ved brennevinsbrenningen. Råemnet for denne er korn og poteter. Stivelsen blir ved gjæring omdannet til alkohol, som avdestilleres. Den vellingaktige masse som blir tilbake, kalles drank, som etter sitt råemne er potetdrank, rugdrank, byggdrank, maisdrank. Tørrstoffinnholdet er lavt (5–10 %). Utregnet på tørrstoff inneholder drank mer protein enn korn. Drank er et ansett fôr til storfe. Drank har høyt innhold av flere B-vitaminer, og tørket drank kan ha betydning som tilskuddsfôr.