Dragonader, (av dragon), tvangsinnkvartering av dragonregimenter i Frankrike fra slutten av 1600-tallet. De rammet særlig protestantiske familier som et ledd i de forfølgelser som Ludvig 14 satte i gang mot hugenottene for å tvinge dem til å gå over til katolisismen.