Dragist, drasjist, yrkesutøver i sukkervare- og sjokoladeindustrien og farmasøytisk industri som lager overtrekk eller glasur på f.eks. drops, nøtter, tyggegummi og tabletter. Slikt arbeid inngår i ansvarsområdet for lærefaget fagoperatør i industriell næringsmiddelproduksjon.