Drøbakbakkestjerne, oftest flerårig underart av bakkestjerne. 10–50 cm høy, med grenet stengel og smale, hele blad. Kurvene har grågrønne kurvdekkblad og sitter i topp eller halvskjerm. Drøbakbakkestjerne vokser på kalkrikt berg i lavlandet i Sørøst-Norge til Telemark.