Dråpen som får begeret til å flyte over, den lille bagatell som får en anspent tålmodighet til å briste el.l., talemåte som ble brukt allerede i 1655 av den engelske dikteren Thomas Fuller.