Dråpefanger, innretning som fjerner dråper som følger med en gass- eller dampstrøm. Dråpefangere i damputløpet fra inndampere og fra destillasjonskolonner er oftest 10–15 cm tykke matter av metall- eller teflontråder med diameter 0,075–0,4 mm. Dråpefangere på plattformer for petroleumsproduksjon kan være sykloner eller beholdere med lav gjennomstrømningshastighet.