Downtown, (amer.-eng.), i USA betegnelse for de sentrale delene av en by, forretningsstrøket.