Dovresvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Dovresvevene tilhører en gruppe uten rosettblad, men med mange stengelblad. Kurvene sitter i kvast. I seksjonen er det fem artsgrupper med til sammen over 150 småarter i Norge. De har alle sin hovedutbredelse i fjellet.