Dotal, opprinnelig betydning: som gjelder medgift (se dos); som gjelder eiendommer tilhørende kirkelig stiftelse.