Dose-respons-sammenheng, viktig begrep innenfor fagområdene toksikologi og arbeidsmedisin, som forsøker å gi uttrykk for den grad av sammenheng det er mellom en påvirkningsdose og risiko for sykdom i en populasjon.

Dose-respons-kurver er mye brukt i risikoanalyse, særlig når det gjelder å finne frem til eksponeringsnivåer som er tilnærmet trygge og ikke skal gi helseskader. Dosebegrepet er imidlertid vesentlig mer komplisert i arbeidsmedisinen enn innen toksikologi og farmakologi, fordi «dosen» ikke kan angis nøyaktig. Dosen for et stoff innen arbeidsmedisin uttrykkes gjerne som produktet av antatt eksponeringsgrad og varigheten av påvirkningen, og kan således aldri bli helt nøyaktig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

31. juli 2012 skrev Song Solli

Fra gamle dager vet medisinske autoriteter klart om «Dose-respons-sammenheng», og til i dag driver medisinske bransje femdelers med «Dose-respons-sammenheng» til å kurere både helbredelig og uhelbredelig sykdom. I århundrer har arbeidsmiljøet bidratt til betydelig risiko for negative helseeffekter på grunn av kjemiske og biologiske farer, og det har blitt vist gjentatte ganger i virkelige vitneutsagn at dosen av toxicant er en sterk prediktor for sannsynligheten, alvorlighetsgrad og type virkning.

I arbeidslivet blir Den øvre grenseverdi (TLV) foreslått, avhengig av tid og omfanget av bivirkninger som er induserbart av giftstoffer, og det er definert til følgende Tre typer TLVs:

Grenseverdi - Tids vektet gjennomsnitt (TLV-TWA): gjennomsnittlig eksponering på grunnlag av en 8t/dag, 40t/ukes fremdriftsplan;

Grenseverdi - Kortsiktige eksponeringsgrensen (TLV-STEL): spot eksponering for en varighet av 15. minutter, som ikke kan gjentas mer enn 4 ganger per dag. Kortsiktige eksponeringsgrense (TLV-STEL) er en administrativ norm for eksponering i en 15-min periode;

Grenseverdi - Ceiling limit (TLV-C): absolutt grenseverdi som ikke bør overskrides når som helst. Ceiling limit (TLV-C) representerer en konsentrasjon som aldri bør bli overskredet.

PS: Tids vektet gjennomsnitt (TLV-TWA) er vanligvis brukt til giftstoffer som utøver sine effekter over lang tid. Den kortsiktige eksponeringsgrensen TLV-STEL og TLV-C brukes vanligvis på giftstoffer som fører til akutte effekter (som potent sensorisk irritasjon), og hvor sanntids-overvåkingssystemer enheter er tilgjengelig.

31. juli 2012 skrev Georg Kjøll

Hei Song. Artikkelen påstår ikke at dose-respons-sammenheng blir brukt som verktøy i verken behandling eller diagnostisering. Det er heller ikke slik at TLV fungerer i kontrast eller som et alternativ til dose-respons-sammenheng, som er et overordnet begrep i statistisk analyse av eksponering og risiko.Det ligger en grundig videoforelesning om dette temaet ute på Univeristy of Idaho sine hjemmesider: http://www.agls.uidaho.edu/foodtox/lectures/lecture05/lecture5.htmMed vennlig hilsen,Georg Kjøll

Redaktør

9. august 2012 skrev Song Solli

Ærede Redaktør,

TLV er for sikkerhet på arbeidsplassen, likevel får arbeidstakere problemer med sikkerheten på arbeidsplassen på grunn av at TLV ikke fungerer i det hele tatt. Dose-respons-sammenhengen er faktorer som avgjør giftighet, likevel får skadelidte problemer med å få legehjelp på grunn av at dose-respons-sammenhengen ikke blir brukt i det hele tatt som verktøy i behandling eller ved diagnostisering.

Ærbødigst, Song Solli

9. august 2012 skrev Song Solli

Ærede Redaktør,

En ting til: Hva er overordnet begrep i statistisk analyse av eksponering og risiko?

Ærbødigst, Song Solli

9. august 2012 skrev Georg Kjøll

Hei Song. Store norske leksikon kan dessverre ikke ta ansvar for hvorvidt TLV blir brukt i arbeidslivet eller ikke, og det er heller ikke det denne oppføringen handler om.At dose-respons-sammenheng er begrep i statistisk teori betyr at det er en teoretisk størrelse, ikke et konkret måleverktøy for å gi diagnose eller foreslår behandling.Med vennlig hilsen Georg

9. august 2012 skrev Song Solli

Kjære Georg,

Undertegnede påstår ikke at Store norske leksikon tar ansvar for hvorvidt TLV blir brukt i arbeidslivet eller ikke. Håper at det ikke oppstår noen misforståelser sett ut fra deres syn.

Det blir bare en vits dersom en teoretisk størrelse ikke fungerer i realiteten. Det blir kun uriktig og håpløst når dose-respons-sammenhengen ikke gir grunnlag for diagnostisering og behandling.

Undertegnede mener ikke å diskutere om hva denne oppføringen handler om. Man bør bekymre seg om at Store Norske Leksikon faktisk blir en vitse-leksikon hvis fakta ikke hører hjemme i ett allment leksikon.

Med vennlig hilsen, Song Solli

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.