Dorg, fiskeredskap som består av snøre, søkke og fortom forsynt med én eller to kroker. På kroken kan brukes naturlig agn, ofte buk av fisk (beite) eller gummimark o.l., eller man bruker skje av forskjellig utforming. Redskapet, som kan brukes både i sjøen og i ferskvann, slepes etter båt i sakte fart; dette kalles å dorge.