Person som har gitt en donasjon; donatrix, hunkjønnsform av donator.