I den katolske kirke forstanderen for et domkapitel.