Dom, tittel i middelalderen og nyere tid på munker av de fornemmere ordener, siden innskrenket til medlemmene av Karteuser- og Benediktinerordenene. I Portugal var dom tittel for medlemmer av kongehuset og for andre som hadde fått tittelen av kongen. Jfr. don.