Dolkeveps, årevingeart i insektfamilien Scoliidae. Eneste norske representant i denne hovedsakelig tropiske familien. Svart med et bredt, gult tverrbånd midt på bakkroppen, lengde 15–25 mm. Hunnen har giftbrodd. Larvene utvikles i gullbasselarver på varme lokaliteter. Arten er svært sjelden i Skandinavia, og er fredet på Gotland. I Norge er den bl.a. funnet på Håøya i Oslofjorden.