Dolfin er et uformelt navn på fiskearten gullmakrell i familien gullmakreller.