dokumentasjon – strukturering av informasjon

Virksomhet knyttet til det å finne frem og legge til rette for brukeren informasjon som ligger lagret i dokumenter uansett medium (trykksak, lydopptak, film, videogram, magnetbånd, diskett, databasepost, m.m.), og som brukeren i en gitt situasjon antas å ville få bruk for, særlig i forbindelse med forskning og dens anvendelse, studier o.l.

Dokumentasjon omfatter lokalisering og anskaffelse av dokumenter, strukturering, registrering, lagring, gjenfinning og videreformidling av informasjonen. I en noe snevrere betydning brukes dokumentasjon om selve tilretteleggelsen og presentasjonen av informasjonen for brukeren, særlig når den skal imøtekomme relativt høyt spesifiserte eller individuelle behov og foretas av personer som har faglige forutsetninger for en vurdering og «siling» av materialet (dokumentalist, fagreferent, informasjonsressursforvaltning, IRF).

IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er det viktigste arbeidsverktøyet for å holde rede på de enorme datamengdene det er tale om. Dokumentasjon fremskaffes ved søk i internasjonale faglige databaser for de enkelte fagområdene direkte fra brukerens personlige datamaskin, bibliotek eller dokumentasjonssenter.

Som følge av forskningens ekspansjon og differensiering og den informasjonsmengden som skapes gjennom dette, er dokumentasjon blitt en stadig viktigere betingelse for rasjonell problemløsing og organisering av videre forskningsinnsats. Spesielt for teknikk og industriell forskning finnes egne informasjonssentre som driver aktiv dokumentasjon uten å bygge opp egne dokumentsamlinger, også til dels på kommersiell basis («information brokers»). Ellers foregår dokumentasjon i fag- og forskningsbibliotek, så vel offentlige som private, dels på grunnlag av egne registreringer, dels ved hjelp av internasjonale bibliografier, referatorganer og databaser for de enkelte fagområder. Dokumentasjon av avsluttet og pågående forskning kan være tilgjengelig gjennom egne databaser som feks. BIBSYS/FORSKDOK. Flere institusjoner ønsker nå å opprette egne institusjonsarkiv som gjøres offentlig tilgjengelig. Virksomheten reiser en del opphavsrettslige problemer knyttet til formidling av informasjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.