Borehull med brå retningsendring, oppstått ved at boret skrenser mot et skrått lag av hardere bergart. En dogleg skaper lett problemer ved brønnboringen fordi borestrengen har lettere for å sette seg fast her enn ellers.