Dogge, ligge bidevind med små seil uten å gjøre noen fart. På maskindrevne fartøyer betegner dogge å ligge og vente f.eks. på dagslyset, høyvann m.m. før ankomst til havn.