Den ettårige ugressarten Camelina sativa, 30–60 cm høy, gule blomster. Ugress i kornåkre. Dyrkes som oljeplante i Mellom-Europa. Spredt langs norskekysten.