Dobbeltlend, misdannelse hos storfe med unormalt sterkt utviklet muskulatur i lend, kryss og lår. Kalver med dobbeltlend gir svært kjøttrikt slakt, men egner seg ikke til avlsdyr (se belgisk blå).