Dobbeltkloster, kloster med både munker og nonner. Munkenes og nonnenes boliger var atskilt. Dobbeltkloster var ikke vanlig, men ble brukt f.eks. av en orden i Fontevrault i Frankrike og av Birgittinerordenen.