Dobbelthannet, dss. diplostemon, dvs. med to kranser av pollenbærere.