Dobbeltforslag, forsiring, bestående av under- og oversekund til hovednoten, skrevet med små notetegn.