Doaris, doares-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: tverr, tvers.