Do, italiensk, fransk og spansk navn på tonen c, i solmisasjonssystemet grunntonen i alle dur-skalaene.