Djurleitt, et mineral som består av kobbersulfid Cu31S16. Det er påvist fra norske ertsforekomster og er antagelig nokså utbredt i mindre mengder. Oppkalt etter kjemikeren S. Djurle.