Distriktsforsamling var under den indirekte valgordning som gjaldt fra 1814 til 1905, det møte av valgmennene som under fylkesmannens eller magistratens ledelse valgte distriktets stortingsrepresentanter.