Distriktsarkitekt, stilling opprettet i samband med gjenreisningsoppgavene etter den annen verdenskrig. Distriktsarkitektene sorterte administrativt under Kommunal- og arbeidsdepartementet. Etter at gjenreisingsarbeidet etter krigen var avsluttet, ble stillingene etter hvert avviklet som rene statsstillinger. Distriktsarkitektene har også hatt vesentlige oppgaver i samband med Husbankens virksomhet; disse funksjoner er bibeholdt. Distriktsarkitektene er derfor nå knyttet til Husbanken og utfører forhåndsgransking av byggetegninger og avgir tilråding om prosjekter som søkes belånt i Husbanken.