Distribusjonsøkonomi, den gren av økonomisk vitenskap som omfatter studiet av distribusjon (fordeling) av varer og tjenester.