Distribuerte reguleringssystemer, reguleringssystemer eller prosesskontrollsystemer som består av flere del-systemer tilknyttet et overordnet system, se automatisering.