Dissosiasjon, spaltning er to ord for samme fenomen.