Dissertas, eller dissertasjon, er et eldre navn på en vitenskapelig avhandling, for eksempel en doktoravhandling. Dette uttrykket er sjeldent brukt i Norge i dag.