Ordning, inndeling av en avhandling, et foredrag el.l., utkast, ordning til en avhandling, et foredrag i form av nedtegnede og ordnede momenter; særlig i flertall: bestemmelse, forføyning (treffe sine disposisjoner).