Dismutasjon, (av dis- og lat. 'endring'), en type kjemiske reaksjoner som finner sted ved bytte av atomer mellom to like eller nærbeslektede molekyler. Uttrykket brukes særlig om reaksjoner hvor det ene molekyl oksideres på bekostning av det andre som reduseres (Cannizzaros reaksjon).