Diskomycet er en sekksporesopp med apothecium, det vil si et åpent, oftest skålformet fruktlegeme. På norsk kalles den gjerne begersopp.