Disk, skrankelignende bord i butikk eller kafé som kundene ekspederes ved, eller der innpakning foregår (pakkedisk).