Jesu nærmeste tilhengere. Han var deres rabbi (læremester), og mange av dem hadde brutt opp fra sitt vanlige liv for å følge ham. Blant Jesu disipler var både kvinner og menn. Blant de mannlige disiplene var Simon Peter sentral, mens Maria fra Magdala (Magdalena) spilte en viktig rolle blant kvinnene.

I evangeliene opptrer også grupper av disipler, og «de tolv» utgjorde en særlig krets; jamfør Luk 6, 14–16: Simon Peter, Andreas, Jakob (sønn av Sebedeus), Johannes, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob (sønn av Alfeus), Simon seloten, Judas (Jakobs sønn) og Judas Iskariot. Hos Lukas identifiseres de tolv med apostlene (gresk: 'utsending') og utgjør nærmest et apostelkollegium. Tolvtallet korresponderer med Israels tolv stammer, og de betraktes som Gudsfolkets nye lederskap.

Selv om Jesu disipler i alminnelig språkbruk blir brukt ensbetydende med disse tolv apostlene, er det ikke grunnlag for dette i Det nye testamente. Selv Lukas bruker disippelbegrepet langt videre enn apostelbegrepet, som han begrenset til de tolv. I en viss forstand er alle som har Jesus som læremester Jesu disipler; jamfør den såkalte misjonsbefalingen (Matt 28,19).

Alle evangeliene forteller at Jesus spesielt valgte ut tolv menn og sendte dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike, apostlene. Ordet apostolos er gresk, men det må forstås på bakgrunn av den hebraiske termen shaliah ('stedfortreder med juridiske fullmakter'), «en utsending er som den som har sendt ham». Det er kun hos Lukas vi finner den eksklusive bruk av aposteltermen, i Det nye testamente for øvrig kan utsendinger av forskjellig art kalles apostler. Paulus kjempet iherdig for å bli anerkjent som apostel, og i navnelisten i Rom 16 kalles også kvinnen Junia for apostel. Det foreligger i Det nye testamente ikke tydelig belegg for en særlig apostolisk suksesjon. Riktignok velges en ny apostel etter Judas Iskariot (Apg 1, 15–26), men det samme skjer ikke etter Jakobs død (Apg 12,2).

Fra midt på 100-tallet dominerer den eksklusive bruken av apostelbetegnelsen, selv om den noen ganger blir brukt, ikke bare om Paulus som «hedningenes apostel», men også senere i misjonssammenheng, f.eks. om Ansgar som «Nordens apostel». Kirkefedrene kan dessuten omtale Maria fra Magdala som «apostola apostolorum» ('apostel til apostlene').

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.