Discantus, (av dis- og lat. 'sang'), middelalderlig betegnelse dels på overstemmen til en cantus firmus, dels på forskjellige former for flerstemmig musikk i middelalderen.