Møteleder, ordstyrer. Som regel velges dirigenten av vedkommende forsamling, i enkelte tilfeller kan dirigenten være selvskreven. Dirigenten bør ikke delta i forhandlingene unntatt for å gi korte, rettledende opplysninger eller håndheve god orden og korrekt opptreden. Hvis dirigenten ønsker å delta med et innlegg i selve diskusjonen, er det skikk å overlate ledelsen til en annen dirigent.