Direkte metode, undervisningsmetode i fremmedspråk, går ut på å la tilegnelsen skje ved mest mulig å bruke fremmedspråket selv, og minst mulig nytte elevenes morsmål som mellomledd. Vanlig brukt i norske skoler.