Instrument tidligere benyttet for måling av horisontalvinkler i forhold til den magnetiske meridian. Se bussole.