Dioderekkedetektor, komponent som består av en rekke silisium fotodioder. Disse er blitt viktige i de senere år fordi de er så små (ca. 0,02 mm). 1000 dioder eller flere legges side om side, lys av alle bølgelengder kan bestemmes samtidig og muliggjør derved høyhastighetspektroskopi.