Dinghy, liten båt til forskjellig bruk, f.eks. minste båt (jolle) på handelsskip, jolle til seilbåt (lystyacht), redningsbåt til fly (i siste tilfelle av gummi og til å blåses opp med luft).