Dimme, slokke bilens fjernlys og koble inn nærlys for ikke å blende veifarende som kommer en i møte.