Dimling, dømling, blinding, lus, skjult trenagle i tømmervegg, boret loddrett inn mellom to stokker med visse mellomrom, stiver av veggen i sideretningen.